top of page

אימון באולם

מרבית אימוני הכביש מתקיימם במתחמים סגורים ללא עלייה על כבישים. בשבתות המועדון מתאמן לפי תוכנית מקצועית, במרבית האימונים על כבישי האזור.

כל האימונים מבוצעים עם רכב ליווי לפי כללים מחמירים בכל הנוגע לבטיחות בדרכים.

ילדים צעירים יורשו לעלות על הכביש בגיל בו יש להם כישורים הנוגעים לתנועה יחסית ותפקוד בכביש וגם אז בליווי מאמן צמוד.

רכיבת כביש

bottom of page