top of page

סגל ההדרכה

תומר בארי: מאמן ראשי

דרור הוא ממשפחת רוכבים שהביאה לעליל העליון את רכיבת השטח

תומר הוא המקים,המייסד והרוח החיה של  מועדון האופניים.

בוריס התחיל את קריירת הרכיבה שלו כילד 

בוריס רייסברג:
מדריך כביש בוגרים
דרור סט:
מדריך הרים בוגרים
bottom of page