יומן פעילות

יומן הפעילות של העמותה מאפשר קבלת מידע על פעולות מתוכננות וצפיה בארועי עבר.

עבור ספורטאי העמותה הרשומים, מהווה היומן מקום להרשם לפעילויות מתוכננות,

אליהן נדרש רישום מוקדם.

 

סרטון הדרכה איך נכנסים ליומן ואיך נרשמים לפעילות:

 

כניסה ליופן הפעילות: