top of page

פמפטרק עלי גבעה

הרעיון להקים מסלול אופניים בגליל היה קיים אצלנו כבר זמן רב.

מה שחסר היה, הוא מקום ומימון.

החיבור הראשון נעשה עם בית הספר האיזורי "עלי גבעה" שבכפר גלעדי.

גם הקיבוץ נרתם מייד והקצה לבניית המתקן שטח מתאים.

חסר היה רק המימון.

במפתיע הוא הגיע בעזרת פעולתו של עילם קוט, שהיה היועץ האסטרטגי של המועצה האיזורית גליל עליון לבניית תוכנית אסטרטגית בתחום הספורט.

עילם חזר מסיור בארה"ב ובאמתחתו תרומה נדיבה מאוד של מר רוברט סייבס מלאס וגאס, נבדה ןכך יצאנו לדרך. לעזרתנו נרתמו אנשי כפר גלעדי ובעיקר "מחצבות כפר גלעדי", שתרמו את רוב חומרי המצע והובלתו מהמחצבה לשטח הפמפטרק.

 

המסלול משרת את ילדי עלי גבעה המקיימים חוג בית ספרי לרכיבת אופניים.

את ילדי קיבוץ כפר גלעדי, בכל הגילאים,

את ילדי הסביבה

וכמובן משמש הפמפטרק כמסלול אימונים לקבוצות השונות של העמותה.

 

אנחנו מקווים שזה יהיה המסלול הראשון מתוך מבחר מסלולי ומתקני אופנים בגליל העליון

bottom of page