top of page

קבוצות הילדים במועדון מספקות מעטפת תוכן רחבה. ילדים מקבוצות אלו יבחרו אם ולאן הם רוצים להמשיך. במסגרת זו ינתן דגש בניית על אמון ותקשורת לצד חיזוק יסודות שונים כגון: אמינות, יסודיות, טיפול ודאגה לציוד, למידה פעילה, התגברות על מכשולים, טקטיקה, טכניקה, עצמאות ועוד.

 

 

הילדים משתתפים במספר מחנות רכיבה במהלך השנה אשר בהם הדגש הוא  התפתחות הילדים הן במישור המנטלי והן במישור הפיזי. 
ימי אימון יחודים המשולבים בתכנית האימון מספקים עניין וגיוון מתמיד.

 

 

ילדים וילדות

bottom of page