top of page
זהו השלב בו בוחרים הרוכבים את מסלול ההמשך.....
1. רוכבי עתודה באים להתקדם
    ולעשות ספורט.
2. רוכבים תחרותיים בוחרים
    להשקיע בענף ובעצמם למען
    הגשמה עצמית דרך הספורט.
בשלב הזה הצליחו הרוכבים לרוב, לבנות את כל היסודות והתכנים שנלמדו בגילאים הצעירים. ניתנת לרוכבים אפשרות להצטרף לקורס מדריכים שיקדם אותם בענף במגוון תחומים אפשריים. חלק מהרוכבים יתאמנו על פי תוכנית אימון אישית שמטרתה למקסם את היכולת של הספורטאי מבחינה פיזית, טכנית, מנטאלית וטקטית לצד ניהול זמן.

נוער

 

bottom of page