top of page

ניתן לחלק את כל הספורטאים בעולם ל3 רמות עיקריות:
1. חוגי /עממי: פעילות אשר מטרתה לקדם את הבריאות, הנאה, חברה ועוד.
2. תחרותי: פעילות היוצרת אתגר והנאה דרך אירועים תחרותיים אך עדיין ניתן דגש על "הדרך" ולא על המטרה.
3. הישגי: ספורטאים המתחרה בזירה העולמית במרוצים שנחשבים לפסגה  התחרותית של אותו ענף כגון: אליפות אירופה, אליפות עולם ואולימפיאדה.

מרבית הרוכבים והרוכבות שלנו נמצאים בשלב 1 ואוהבים כל רגע.

חלקם מתנסה, טועם את מה שיש לספורט התחרותי להציע
בכביש ינתן דגש על שימור יכולת פיזית ושיפור בעונות המתאימות, ערך הקבוצה ועזרה הדדית חשובים מאוד ודגש רב נתן על נושא בטיחות בדרכים למניעת פציעות מיותרות.

בשטח קיים שילוב מיוחד של רוכבות ורוכבים המתאמנים יחד. אימוני השטח משלבים מספר תחומים כגון: אימונים פיזיים על אופניים, אימונים טכניים, טיולים ואימוני סינגלים. גם בשטח וגם בכביש המועדון מקיים מספר אירועים בשנה המהווים חוויה ואתגר תמידיים.

בוגרים ובוגרות

bottom of page