top of page

אימון באולם

פרויקט "אופניים בבית ספר" נולד במטרה לחזק את תרבות הספורט והאופניים בקרב ילדים בבתי ספר יסודיים. דרך פרויקט זה נחשפים הילדים למגוון רחב של פעילויות כגון: טכניקה בסיסית, בטיחות בדרכים ובטיחות ברכיבה, רכיבה במתחם סגור (פאמפטרק), משחקי אופניים ומשחקים שונים, מיומנות ספורט ויציבות, נגיעות בעולם מכונאות אופניים, תזונת ספורט, בניית מסלולים, הכרת מרוצים גדולים בעולם וסוגים שונים של ענפי אופניים. 

בנוסף, מקבלים הילדים מערכת כלים ראשונה הנוגעת לעבודה קבוצתית/ אישית הייחודית לענף האופניים.

הפעילות מתקיימת בשעות הלימודים או בסיום הלימודים. העמותה מספקת את כל הציוד הדרוש לאימונים (אופניים, קסדה). הפעילות מתקיימת ברוב המקרים לילדים וילדות בנפרד ומיועדת לילדים מכיתה ג' עד כיתה ו'. הפרויקט לקוח מהשיטה האוסטרלית המצליחה לפתח ולקדם את הספורט באופן מרשים.

אופנים בבית הספר

bottom of page