top of page

כל שבוע מקיים המועדון מספר רב של אימוני שטח לקבוצות השונות.

 בכל אימון ניתנים דגשים אחרים בהתאם לגיל ולרמת הרוכבים.

הפעילות מתחילה עם ילדים בבתי ספר יסודיים דרך רוכבים צעירים וממשיכה לקבוצות היצוגיות עד אחרון רוכבות ורוכבי  המסטרס.

רכיבת שטח

bottom of page